Το πρόγραμμα του Athens Fashion Business Incubator "The Fashion Gate" είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε:

  • Σπουδαστές Σχολών Μόδας που επιθυμούν γρήγορη ανάπτυξη της συλλογής τους.
  • Απόφοιτους Σχολών Μόδας.
  • Σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο χώρο, σε οποιοδήποτε επίπεδο της Αλυσίδας Αξίας της Βιομηχανίας Ένδυσης.
  • Σε όσους έχουν μία επιχειρηματική ιδέα και χρειάζονται καθοδήγηση για να την αναπτύξουν.
  • Σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που κατανοούν την ανάγκη επιπλέον επιμόρφωσής και καθοδήγησής τους σε συγκεκριμένους τομείς που δεν γνωρίζουν ή θέλουν να αναπτύξουν την υπάρχουσα δραστηριότητάς τους, είτε μέσα από το άνοιγμα νέων αγορών, είτε μέσα από τον εμπλουτισμό της με καινούργιες υπηρεσίες και προϊόντα.


Μετά το στάδιο της συμπλήρωσης της αίτησης, τα κριτήρια επιλογής για τον κάθε υποψήφιο περιλαμβάνουν τα εξής

  • Συνέντευξη.
  • Παρουσίαση portfolio με δέκα (10) σχέδια, για Απόφοιτους Σχεδιαστές Μόδας.
  • Παρουσίαση πέντε (5) ολοκληρωμένων ενδυμάτων, για Σχεδιαστές Μόδας. 
  • Στοιχεία σε κείμενο για την ταυτότητα και την έμπνευση της συλλογής τους.

Open the Fashion Gate now !

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ