Οι κύριες επαγγελματικές ομάδες που εξυπηρετούνται από το Athens Ffashion Business Incubator "The Gate Fashion", είναι σχεδιαστές μόδας, επιχειρηματίες με όραμα και ενδιαφέρον για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση στο χώρο της μόδας, καθώς και φοιτητές ή απόφοιτοι Σχολών Σχεδιασμού Μόδας. Εκτός από τη "φιλοξενία" και την καθοδήγηση του προγράμματος, το AFBI "The Fashion Gate" πραγματοποιεί workshops και σεμινάρια σε θέματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση των σχεδιαστών μόδας και των επιχειρηματιών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας της μόδας. Συνεργάζεται με Σχολές Σχεδιασμού αλλά και Φορείς του χώρου για έργα παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, το AFBI "The Fashion Gate" πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις και περιηγήσεις σε Σχολές, Κολέγια, Πανεπιστήμια και Ιδιωτικούς Οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν για τις ευκαιρίες που έχουν στο χώρο της μόδας.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα του Athens Fashion Business Incubator "The Fashion Gate" είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε:

  • Αποφοίτους Σχολών Σχεδιαστών Μόδας και Styling και  όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν γενικότερα επιχειρηματικά στο χώρο, σε οποιοδήποτε επίπεδο της Αλυσίδας Αξίας της Βιομηχανίας Ένδυσης και Αξεσουάρ.
  • Σε όσους έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και χρειάζονται καθοδήγηση και ζύμωση για να την αναπτύξουν.
  • Σε όσους είναι ήδη επιχειρηματίες και κατανοούν την ανάγκη επιπλέον επιμόρφωσής και καθοδήγησής τους σε συγκεκριμένους τομείς που δεν γνωρίζουν ή θέλουν να αναπτύξουν την υπάρχουσα δραστηριότητάς τους, είτε μέσα από το άνοιγμα νέων αγορών, είτε μέσα από τον εμπλουτισμό της με καινούργιες υπηρεσίες και προϊόντα.

Μετά το στάδιο της συμπλήρωσης της αίτησης, τα κριτήρια επιλογής για τον κάθε υποψήφιο περιλαμβάνουν τα εξής

  • Συνέντευξη.
  • Παρουσίαση portfolio.
  • Παρουσίαση ολοκληρωμένων ενδυμάτων αν υπάρχουν.
  • Πληροφορίες σε κείμενο για την ταυτότητα και την έμπνευση της συλλογής τους.

Open the Fashion Gate now !

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι κύριες επαγγελματικές ομάδες που εξυπηρετούνται από το Athens Ffashion Business Incubator "The Gate Fashion", είναι σχεδιαστές μόδας, επιχειρηματίες με όραμα και ενδιαφέρον για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση στο χώρο της μόδας, καθώς και φοιτητές ή απόφοιτοι Σχολών Σχεδιασμού Μόδας. Εκτός από τη "φιλοξενία" και την καθοδήγηση του προγράμματος, το AFBI "The Fashion Gate" πραγματοποιεί workshops και σεμινάρια σε θέματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση των σχεδιαστών μόδας και των επιχειρηματιών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας της μόδας. Συνεργάζεται με Σχολές Σχεδιασμού αλλά και Φορείς του χώρου για έργα παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, το AFBI "The Fashion Gate" πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις και περιηγήσεις σε Σχολές, Κολέγια, Πανεπιστήμια και Ιδιωτικούς Οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν για τις ευκαιρίες που έχουν στο χώρο της μόδας.